SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ
CBTT phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond (15/07/2019)
CBTT phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond
CBTT nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond (09/07/2019)
CBTT nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (11/06/2019)
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (06/06/2019)
Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam 
Thông báo thay đổi GP ĐKKD IDJ (05/06/2019)
Thông báo thay đổi GP ĐKKD IDJ
CBTT thông báo giao dịch CP có liên quan tới Mr. Nguyễn Hoàng Linh (02/05/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người có liên quan tới người nội bộ công ty
Phát hành trái phiếu "I - Bond" ngày 26/04/2019 (26/04/2019)
 - BBH HĐQT IDJ ngày 26/04/2019 
 - NQ HĐQT IDJ ngày 26/04/2019
CBTT Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (20/04/2019)
CBTT Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019
CBTT Nghị Quyết Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (20/04/2019)
CBTT Nghị  Quyết  Hội Đồng Cổ Đông năm 2019
Thông báo không thành công ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2 (19/04/2019)
Thông báo không thành công ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2

Về trang trước Xem tiếp
   
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty