SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái  (22/01/2019)
Báo cáo tài chính mẹ quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái  (22/01/2019)
Công bố thông tin BCTC mẹ quý 03/2018 & BCTC hợp nhất quý 03/2018  (20/10/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018  (15/08/2018)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018  (23/07/2018)
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính CT mẹ của IDJ quý 1.2018  (20/04/2018)
Báo cáo tài chính IDJ năm 2017 & bộ giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC  (29/03/2018)
Công bố thông tin báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017  (20/01/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2016  (18/01/2017)
Báo cáo tài chính cty mẹ Q4.2016  (18/01/2017)
Về trang trước Xem tiếp
   
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty