SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung).

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). 
Báo cáo tài liệu Bao_cao_ket_qua_giao_dich_co_phieu_Huynh_Thi_Mai_Dung.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT họp đại hội cổ đông 2019 (07/03/2019)
- CBTT chuyển nhượng cổ phần (04/03/2019)
- CBTT giải trình (19/02/2019)
- CBTT về việc thu mua cổ phần CTCP In Thái Nguyên (13/02/2019)
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 (14/01/2019)
- CBTT về quyết toán thuế (25/11/2018)
- Báo cáo tài chính mẹ 6 tháng đầu năm 2018 (14/08/2018)
- Thông báo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (01/08/2018)
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 (01/08/2018)
- Biên bản và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018 (22/04/2018)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty