SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

CBTT báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính CT mẹ của IDJ quý 1.2018

Công ty cổ phần đầu từ IDJ công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1.2018.
Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
Báo cáo tài liệu IDJ.rar
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Công bố thông tin BCTC mẹ quý 03/2018 & BCTC hợp nhất quý 03/2018 (19/10/2018)
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 (14/08/2018)
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (22/07/2018)
- Báo cáo tài chính IDJ năm 2017 & bộ giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC (28/03/2018)
- Công bố thông tin báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017 (19/01/2018)
- Báo cáo tài chính cty mẹ Q4.2016 (17/01/2017)
- Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2016 (17/01/2017)
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất (17/01/2017)
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ (17/01/2017)
- Giải trình hợp nhất Q3.2016 (17/10/2016)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty