SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Biên bản và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018

Công ty cổ phần đầu tư IDJ công bố Biên bản và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018.
Chi tiết theo file đính kèm.
Báo cáo tài liệu Hop DHCD 2018.rar
 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT họp đại hội cổ đông 2019 (07/03/2019)
- CBTT chuyển nhượng cổ phần (04/03/2019)
- CBTT giải trình (19/02/2019)
- CBTT về việc thu mua cổ phần CTCP In Thái Nguyên (13/02/2019)
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 (14/01/2019)
- CBTT về quyết toán thuế (25/11/2018)
- Báo cáo tài chính mẹ 6 tháng đầu năm 2018 (14/08/2018)
- Thông báo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (01/08/2018)
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 (01/08/2018)
- Thông báo không tổ chức thành công đhđcđ thường niên năm 2018 lần 1 và mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 (20/04/2018)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty