SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2018
Báo cáo tài liệu IDJ - BCQT nam 2018_signed.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (21/08/2019)
- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.01.10 (25/07/2019)
- Công bố thông tin về việc thực hiện ký kết hợp đồng với người nội bộ. (24/07/2019)
- CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 (24/07/2019)
- CBTT phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond (14/07/2019)
- CBTT nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond (08/07/2019)
- CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (10/06/2019)
- Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (05/06/2019)
- Thông báo thay đổi GP ĐKKD IDJ (04/06/2019)
- CBTT thông báo giao dịch CP có liên quan tới Mr. Nguyễn Hoàng Linh (01/05/2019)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty