SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất năm 2018

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất năm 2018
Báo cáo tài liệu GTCL LN BCTC hop nhat nam 2018.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Giải trình chênh lệch BCTC riêng năm 2018 (03/04/2019)
- CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (03/04/2019)
- CBTT báo cáo tài chính riêng năm 2018 (03/04/2019)
- Báo cáo tài chính mẹ quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái (21/01/2019)
- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái (21/01/2019)
- Công bố thông tin BCTC mẹ quý 03/2018 & BCTC hợp nhất quý 03/2018 (19/10/2018)
- Báo cáo tài chính mẹ 6 tháng đầu năm 2018 (14/08/2018)
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 (14/08/2018)
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (22/07/2018)
- CBTT báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính CT mẹ của IDJ quý 1.2018 (19/04/2018)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty