SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
Báo cáo tài liệu CBTT KQ giao dịch CP.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (21/08/2019)
- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.01.10 (25/07/2019)
- Công bố thông tin về việc thực hiện ký kết hợp đồng với người nội bộ. (24/07/2019)
- CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 (24/07/2019)
- CBTT phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond (14/07/2019)
- CBTT nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond (08/07/2019)
- Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (05/06/2019)
- Thông báo thay đổi GP ĐKKD IDJ (04/06/2019)
- CBTT thông báo giao dịch CP có liên quan tới Mr. Nguyễn Hoàng Linh (01/05/2019)
- Phát hành trái phiếu "I - Bond" ngày 26/04/2019 (25/04/2019)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty