SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.01.10

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.01.10
Báo cáo tài liệu IBOND20190110.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT về kết quả phát hành trái phiếu IBond_ 2019.02.10 (07/10/2019)
- CBTT về việc thành lập 2 công ty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc và Cty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân (07/10/2019)
- Công bố thông tin 24h BB và NQ HĐQT (07/10/2019)
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (01/10/2019)
- Báo cáo kết quả GDCP của Ông Nguyễn Hoàng Linh và người có liên quan. (26/09/2019)
- NQ HĐQT phát hành trái phiếu Ibond_2019.09.50 (19/09/2019)
- Nghị quyết HĐQT về Phương án và CBTT Phát hành Trái phiếu IBond_2019.08.50 (05/09/2019)
- CBTT về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 (29/08/2019)
- Công bố thông tin nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond_2019.03.10 (29/08/2019)
- Giao dịch CP của cổ đông nội bộ (21/08/2019)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty