SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét
Báo cáo tài liệu CBTT BCTC.rar
 
 


CÁC TIN KHÁC
- BCTC quý 3/2019 trước kiểm toán của công ty hợp nhất và Cty mẹ (30/10/2019)
- Giải trình chênh lệch BCTC riêng năm 2018 (03/04/2019)
- CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (03/04/2019)
- Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất năm 2018 (03/04/2019)
- CBTT báo cáo tài chính riêng năm 2018 (03/04/2019)
- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái (21/01/2019)
- Báo cáo tài chính mẹ quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái (21/01/2019)
- Công bố thông tin BCTC mẹ quý 03/2018 & BCTC hợp nhất quý 03/2018 (19/10/2018)
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 (14/08/2018)
- Báo cáo tài chính mẹ 6 tháng đầu năm 2018 (14/08/2018)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty