SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:

IDJ Investment mong muốn trở thành công ty tài chính uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh:

Để thực hiện mục tiêu trên, IDJ Investment tập trung:

  • Đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng, đa dạng,
  • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo
  • Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc năng động với cơ hội phát triển cho từng cá nhân

Giá trị cốt lõi:

  • Sáng tạo: Luôn đi đầu trong việc nắm bắt thị trường để tạo ra các cơ hội đầu tư đặc biệt
  • Môi trường làm việc năng động, mang tính khích lệ cao
  • Kết hợp hài hòa lợi ích của các bên: Triết lý kinh doanh của IDJ Investment là đảm bảo lợi ích hài hòa cho các cổ đông, đối tác, nhân viên và xã hội

 

Giới thiệu
> Giới thiệu
> Lịch sử phát triển
> Tầm nhìn - Sứ mệnh
> Ban Điều hành
> Hoạt động xã hội
Công ty thành viên
> IDJ Education
> IDJ Asset
> IDJ Technology
> IDJ Connection