SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Lĩnh vực đầu tư

IDJ Financial đặt mục tiêu trở thành nhà đầu tư hiệu quả nhất, thông qua việc tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp thực sự có tiềm năng phát triển và hoạt động minh bạch trong các lĩnh vực sau:

  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Y tế
  • Công nghệ thông tin
  • Và các lĩnh vực khác

 

Chính sách đầu tư
> Lĩnh vực đầu tư
> Hình thức đầu tư