SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Hình thức đầu tư

Không chỉ dừng lại ở khả năng cung cấp nguồn tài chính dồi dào, thế mạnh của IDJ Financial còn nằm ở khả năng hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, với các hình thức đầu tư linh hoạt.

  • Phát triển dự án: Với các dự án tiềm năng, IDJ Financial sẽ đầu tư toàn diện từ vốn, nhân lực để phát triển dự án từ đầu. Các dự án sẽ được hưởng lợi từ sức mạnh liên kết chuỗi về vốn, cơ hội kinh doanh, truyền thông và quảng cáo của các công ty trong cùng hệ thống IDJ.
  • Đầu tư tài chính: IDJ Financial đặt mục tiêu xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, tập trung vào các ngành mà Công ty có ưu thế.

 

Chính sách đầu tư
> Lĩnh vực đầu tư
> Hình thức đầu tư