SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Dự án tiêu điểm
 

Hà Nội Academy là dự án đầu tư đầu tiên của IDJ Financial, thông qua IDJ Education. Hiện nay, Hà Nội Academy là một trong những trường song ngữ quốc tế tốt nhất tại Việt Nam.

 

Grand Plaza là một trong những dự án trọng điểm của IDJ Financial. Grand Plaza nằm trên mặt đường Trần Duy Hưng, có vị trí chiến lược trong quá trình phát triển của Hà Nội về phía tây.

 
     

 

Chính sách đầu tư
> Lĩnh vực đầu tư
> Hình thức đầu tư